formule kaarten

Hieronder vindt je links naar formule kaarten.

Bij elke opgave is het verstandig om de onderstaande regels te hanteren:

Systematische probleemaanpak

 Bij het oplossen van natuurkunde-opgaven en/of -problemen is het erg belangrijk om op een systematische wijze te werk te gaan. Op deze manier is het ook heel goed mogelijk om opgaven waarbij je het antwoord en/of de oplossing niet onmiddellijk ziet (deels) op te lossen.

 

1.    Lees de opgave zeer aandachtig door en streep belangrijkegegevens en/of voorwaarden op het opgavenblad aan.

 

2.   Selecteer de gegevens en noteer deze met de juiste eenheid. Maak    eventueel een situatieschets bij onderwerpen waarbij dit handig is (mechanica).

 

3.    Zorg ervoor dat alle gegevens vermeld staan in standaardeenheden.

 

4.    Bekijk op welk gedeelte van de Natuurkunde (mechanica, trillingen, optica, warmteleer, enz.) de opgave betrekking heeft en leg de    pagina uit BINAS met formules over dit onderwerp (tabel 35) open.

 

5.    Formuleer voor jezelf hetgeen je moet berekenen.Wat wordt er gevraagd?

 

6.    Probeer gegevens en formules met elkaar te combineren. Welk nieuw gegeven kan ik bepalen met de gegevens die ik nu al heb?

 

7.    Breng jezelf op deze manier tot een eind antwoord.

 

8.    Controleer je antwoord op realiteit en zorg ervoor dat de juiste eenheid achter het antwoord staat.

 

wet van Ohm serie parallel poster

Wet van Ohm poster

Wet van Hooke poster

Wet van Boyle

Rendement poster

Poster frequentie geluid

Formule snelheid

Omrekenen van m poster

hefboomregel poster

Formule zwaarte energie poster

Formule versnelling 2

Formule vermogen P

Formule kinetische energie poster

Formule dichtheid poster

Druk poster

2e Wet van Newton poster

2e Wet van Newton poster (algemeen)